Český křeččí klub je občanské sdružení, v němž se sdružují lidé s hlubším zájmem o křečky a křečíky.


Cíle klubu:

  • sdružovat chovatele a milovníky křečků a křečíků,
  • pořádat výstavy křečků a křečíků,
  • všestranně propagovat zásady správného a zodpovědného chovu křečků a křečíků,
  • vzdělávat členy klubu i veřejnost zejména v oblasti chovu a genetiky křečků a křečíků.

ČKK přijímá nové členy! Více informací zde.

*****


Aktuálně:

V sobotu 29.9.2018 se uskutečnila již 12. MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA ČKK. Výsledky jsou zde.


Upozornění pro členy klubu:

Členský příspěvek je třeba zaplatit nejpozději do 31. 12. předchozího roku, k němuž se placení členství vztahuje. Od roku 2019 tedy není členem ten, kdo nezaplatí do 31. 12. 2018.