Český křeččí klub je občanské sdružení, v němž se sdružují lidé s hlubším zájmem o křečky a křečíky.

Našimi cíli jsou: 

- sdružovat chovatele a milovníky křečků a křečíků;

- pořádat výstavy křečků a křečíků;

- všestranně propagovat zásady správného a zodpovědného chovu křečků a křečíků;

- vzdělávat členy sdružení i veřejnost zejména v oblasti chovu a genetiky křečků a křečíků.


ČKK přijímá nové členy!

I stávající členi mohou platit roční příspěvek na nové č. účtu: 1023172985/6100, částka a VS viz. odkaz.