"I" Bigfoot

23.05.2018

nar. 2. 5. 2018 (agouti pearl, sapphire)

Matka: Vločka Syrius (sapphire)

Otec: Calvin Klein Bigfoot (agouti pearl)