Český křeččí klub

Sídlo:

IČO: 26571951

Email: ceskykrecciklub@seznam.cz

Č. účtu: 1023172985/6100

Výbor ČKK: Hana Neradová, Viera Kovaříková, Veronika Brunhoferová