Příjem členů

Členové Českého křeččího klubu smějí vydávat klubové průkazy původu všem svým křečkům a křečíkům. Prázdný a vyplněný vzor obdržíte e-mailem po přijetí do našeho klubu. Dále mají výhodnější ceny při kupování reklamních předmětů a publikací a při vystavování zvířat a dalších akcích klubu. Některých akcí se mohou zúčastnit pouze členové klubu.

Pokud se chcete stát členy Českého křeččího klubu, vyplňte přihlášku (viz. níže) a zašlete na adresu:

ceskykrecciklub@seznam.cz

Po schválení výborem Vám bude přiděleno členské číslo a po zaplacení ročního členského příspěvku Vám bude vystaven certifikát chovatelské stanice.

Členství 200 Kč/rok.

Platbu můžete provést na účet: 1023172985/6100; jako variabilní symbol uvádějte členské číslo.

Členský příspěvek je třeba zaplatit nejpozději do 31. 12. předchozího roku, k němuž se placení členství vztahuje. Od roku 2019 tedy není členem ten, kdo nezaplatí do 31. 12. 2018.

Přihláška do Českého křeččího klubu:

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Adresa:

Telefon:

Email:

Web:

Návrh názvu chovatelské stanice:

Členové se zavazují řídit se stanovami ČKK. S poskytnutými údaji bude nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Pokud si nepřejete zveřejnit některé z Vašich údajů na www stránkách klubu napište to do závorky za daný údaj. Přihlášku člena musí nejprve projednat a schválit výbor ČKK.

Datum:

Podpis člena:

U nezletilých podpis zákonného zástupce:

Přihlášku zasílejte na adresu: ceskykrecciklub@seznam.cz

Členské příspěvky: na účet 1023172985/6100; jako variabilní symbol uvádějte přidělené členské číslo, které Vám bude po potvrzení přihlášky zasláno.