Příjem členů

Členové Českého křeččího klubu smějí vydávat klubové průkazy původu všem svým křečkům a křečíkům. Prázdný a vyplněný vzor obdržíte e-mailem po přijetí do našeho klubu. Dále mají výhodnější ceny při kupování reklamních předmětů a publikací a při vystavování zvířat a dalších akcích klubu. Některých akcí se mohou zúčastnit pouze členové klubu.

Pokud se chcete stát členy Českého křeččího klubu, vyplňte přihlášku (viz. níže) a zašlete na adresu:

ceskykrecciklub@seznam.cz

Přiložte fotografii (průkazková) či zašlete fotografii e-mailem a my si ji upravíme. Po schválení výborem Vám bude přiděleno členské číslo a po zaplacení ročního členského příspěvku Vám bude vystaven členský průkaz, který Vám zašleme poštou.

Členství 200 Kč/rok.

Platbu můžete provést na účet: 1023172985/6100; jako variabilní symbol uvádějte členské číslo.

Termín pro zaplacení členských příspěvků na daný rok je do 30. 6. daného roku. U členů přihlášených po 1. 6. daného roku je termín prodloužen do konce daného roku. Členové přihlášení po 31. 8. daného roku mají členský příspěvek zaplacený i na následující rok.


Přihláška do Českého křeččího klubu:

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Adresa:

Telefon:

Email:

Web:

Návrh názvu chovatelské stanice:

Členové se zavazují řídit se stanovami ČKK. S poskytnutými údaji bude nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Pokud si nepřejete zveřejnit některé z Vašich údajů na www stránkách klubu napište to do závorky za daný údaj. Přihlášku člena musí nejprve projednat a schválit výbor ČKK.

Datum:

Podpis člena:

U nezletilých podpis zákonného zástupce:

Přihlášku zasílejte na adresu: ceskykrecciklub@seznam.cz

Členské příspěvky: na účet 1023172985/6100; jako variabilní symbol uvádějte přidělené členské číslo, které Vám bude po potvrzení přihlášky zasláno.