Příjem členů

Členové Českého křeččího klubu smějí vydávat klubové průkazy původu všem svým křečkům a křečíkům. Prázdný a vyplněný vzor obdržíte e-mailem po přijetí do našeho klubu. Dále mají výhodnější ceny při kupování reklamních předmětů a publikací a při vystavování zvířat a dalších akcích klubu. Některých akcí se mohou zúčastnit pouze členové klubu.

Pokud se chcete stát členy Českého křeččího klubu, vyplňte přihlášku (viz. níže) a zašlete na adresu:

ceskykrecciklub@seznam.cz

Po schválení výborem Vám bude přiděleno členské číslo a po zaplacení ročního členského příspěvku Vám bude vystaven certifikát chovatelské stanice.

Členství 200 Kč/rok.

Platbu můžete provést na účet: 670100-2205921187/6210; jako variabilní symbol uvádějte členské číslo.

Členský příspěvek je třeba zaplatit nejpozději do 31. 12. předchozího roku, k němuž se placení členství vztahuje. Od roku 2020 tedy není členem ten, kdo nezaplatí do 31. 12. 2019.


PŘIHLÁŠKA DO ČESKÉHO KŘEČČÍHO KLUBU

Pokyny k vyplnění přihlášky:

  • přihlášku stáhněte a vyplňte v počítači / případně v ruce HŮLKOVÝM PÍSMEM
  • vytiskněte a podepišete (za nezletilé osoby podepíše zákonný zástupce)
  • naskenujte a pošlete na e-mail ceskykrecciklub@seznam.cz