Založení ČKK

(autorka: Jana Svobodová)

Český křeččí klub vznikl dne 1. 1. 2009. Mezi zakládající členy patří Jana Svobodová, Roman Svoboda a Viera Kovaříková (Neizerová). Sídlem sdružení byla: Petýrkova 1946/10, 148 00 Praha 4 - Chodov. Cílem Českého křeččího klubu je sdružovat chovatele a milovníky křečků a křečíků, pořádat výstavy, všestranně propagovat zásady správného a zodpovědného chovu a vzdělávat členy sdružení i veřejnost zejména v oblasti chovu a genetiky.

Český křeččí klub je neziskovou organizací. Jeho příjmy tvoří členské příspěvky, dary, dotace a granty a případné příjmy z doplňkové hospodářské činnosti, realizované výhradně v rámci naplňování cílů sdružení (např. prodej propagačních předmětů s obrázky křečků a křečíků apod.). Veškeré příjmy budou používány na činnost sdružení v souladu s cíli sdružení.

Členem sdružení může být každá fyzická osoba, která je majitelem či chovatelem křečků a křečíků, a dále i fyzické osoby, které mají zájem o chov těchto zvířat.

Jak to vlastně začalo?

První myšlenka na vlastní křeččí klub mě napadla, když jsem se stala členem ČSCH ZO chovatelů morčat a různých drobných hlodavců a seznámila se se základním chodem klubu. Moc jsem si přála mít křečky oddělené od ostatních drobných hlodavců jako zvláštní ZO. To však v ČSCH šlo pouze s přibráním potkanů, což mi nevyhovovalo. Tady někde se zrodila první myšlenka na samostatný křeččí klub. Bylo to v roce 2007. Přestože chovatelů křečků a křečíků jsem znala pramálo, protože jich mnoho nebylo, vždycky jsem při různých setkáních s nimi probírala možnost vzniku samostatného křeččího klubu. Nechtělo se mi začínat samotné, hledala jsem podporu alespoň jednoho dalšího "zažraného" křečkaře. A tak jsem potkala i Vierku. Bylo to počátkem roku 2008, kdy jsem se snažila rozšířit chov křečíků Campbellových v ČR a u Vierky jsem měla import chovného páru ze Slovenska.

Vierka křečky a křečíky milovala a nápad vlastního křeččího klubu se jí zamlouval. Už jsem nebyla sama! Předběžný datum vzniku křeččího klubu jsme domluvily za rok - tedy počátkem roku 2009, především kvůli účetnictví, aby se nenačínal zbytečně účetní rok třeba v říjnu. Chtěly jsme mít také dostatek času na tvorbu alespoň základů www stránek a na zjištění a vyřízení všech administrativních záležitostí. Rok utekl jako voda a my se 7. 1. 2009 sešly k podpisům. Na založení občanského sdružení je potřeba 3. Přibraly jsme tedy mého manžela, který má křečky a křečíky také velice rád. Žádost se odeslala na Ministerstvo vnitra hned následující den, a potom se už jen čekalo. 20. 1. 2009 jsme oficiálně existovali!!! 28. 1. 2009 došlo ke spuštění www stránek klubu...

Dnes, po roce a půl fungování klubu a po první úspěšné výstavě, můžu s uspokojením říci, že klub splnil naše očekávání: pozvednout chov křečků a křečíků v ČR.

7. 1. 2009 - já (Riky) s Romčou a naproti sedící Vierka (Pity) v ch.s. Riky a budoucím sídle Českého křeččího klubu v onen památný den

7. 1. 2009 - Vierka (Pity) pilně podepisuje návrh na registraci občanského sdružení Český křeččí klub o.s., všimněte si dohlížejícího křečka Zákonodárce v pozadí (byl i na výstavě a vždycky bude ;-D)